Jag är medlem i Sveriges hundföretagare. Läs  mer här:

Jag är medlem i Svenska Vård o                                     Terapihundsföreningen.                                                       Läs mer här: